Juridische diensten

ArchiMate-element Juridische diensten
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-d06ee7e1-9f46-e971-cbcc-1c9eaf7fce77
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Juridische diensten
Documentatie  : Woningcorpotaties zorgen dat zij comform vigerende wet- en regelgeving handelen en zien er op toe dat zij bij eventuele geschillen met klanten en/of leveranciers zich optimaal informeren over de juridische mogelijkheden om de belangen van de organisatie te behartigen.
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :