Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO
ArchiMate-element Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-ca250017-d532-fdee-1d92-1f851817c125
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO
Documentatie  : Bewaken uitvoering geriefsverbetering / WMO is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande werkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  :