A. Opbrengst verkochte eenheden

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > A. Opbrengst verkochte eenheden
ArchiMate-element A. Opbrengst verkochte eenheden
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-b73be982-c357-57ec-c12b-247d0d315508
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : A. Opbrengst verkochte eenheden
Documentatie  : Bedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop

Rekenregels:

Som van koopsommen in euro’s
CORA-concepttype  : Kengetal
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bedrijfsregels: datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop Rekenregels: Som van koopsommen in euro’s (Value) A. Opbrengst verkochte eenheden Opbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C) (Value) Opbrengst verkoop bestaand bezit Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenko- mst Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100% (Value) Verkoopopbren- gst eenheden t.o.v. taxatiewaarde Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100% (Value) Verkoopopbren- gst eenheden t.o.v. WOZ- waarde AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 23:07:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 23:07:54 CET