005 Uitvoeren portefeuillesturing

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Views > 005 Uitvoeren portefeuillesturing
005 Uitvoeren portefeuillesturing
In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Uitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald. (BusinessProcess) Uitvoeren portefeuillesturing Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgeslpitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie. (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan BusinessProcess Opstellen/actualiseren Vastgoed-investeringsplan Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan is het werkproces waarin de tekorten/overschotten van de vastgoedportefeuille ten opzictte van de wensportefeuille worden bepaald en plannen wodren uitgewerkt om die tekorten/overschotten middels verwerving respctievelijk vervreemding gerealiseerd worden. (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan BusinessProcess Opstellen startbesluit BusinessProcess Opstellen opdrachtbrief Waarderen bezit is het werkproces waarin de opdracht wordt verstrekt aan een taxateur om (een deel van) de vastgoedportefeuille te taxeren, de taxateur wordt aangestuurd en de waarderingen worden opgeleverd ten einde van de algehele vastgoedportefeuille een geactualiseerde waardering van het vastgoed te kunnen opleveren (BusinessProcess) Waarderen bezit Portefeuilleplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van de vastgoedportefeuille uitgesplitst naar deelportefeuilles. (BusinessService) Portefeuilleplan BusinessEvent Jaarplanbrief Dit betreft het plan waarin per administratieve eenheid wordt bepaald hoe betreffende eenheid geexploiteerd wordt en welke doelgroep van beleid daarmee bediend dient te worden. (BusinessService) Tactisch voorraadplan BusinessService Vastgoed investeringsplan BusinessService Aankoop- en verkoopplan BusinessService Startbesluit BusinessService Opdrachtbrief Dit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen. (BusinessService) Vastgoedwaardering Uitvoeren portefeuillesturing realiseert: Portefeuilleplan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 11-03-2021 16:51:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:51:59 CET
Legenda


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
Bron
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 005 Uitvoeren portefeuillesturing
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-b213c87f-9796-e77a-6967-b4654148d6ee
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : 005 Uitvoeren portefeuillesturing
Elementen  : 
Relaties  :