Opstellen jaarverslag

ArchiMate-element Opstellen jaarverslag
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-aba7e802-b5e7-98fd-c3e9-2b1537f51a70
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Opstellen jaarverslag
Documentatie  : Opstellen jaarverslag is het werkproces waarmee jaarlijks een schrijftelijk verslag wordt opgesteld over de bedrijfsvoering van de woningcorporatie inclusief de verlies en winstrekening over het afgesloten boekjaar dat gevalideerd en openbaar gepubliceerd wordt
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  :