Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > BusinessProcesses > Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek
In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's Gemiddelde cijfer dat klanten geven in de klanttevredenheidsenquête, uitgesplitst naar geleverde product of dienst. (Value) Klanttevredenheidsc- ijfer In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces BusinessEvent Geleverd product of dienst Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek bestaat uit processtappen die nodig zijn om na het leveren van een product of dienst de klanttevredenheid te meten en te bepalen of er wellicht actie nodig is naar aanleiding van de waardering van de klant. De meting kan op verschillende momenten in een procesketen plaatsvinden, bijvoorbeeld meteen nadat een product of dienst geleverd is of wanneer de financiële afhandeling gereed is. (BusinessProcess) Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek Verstuur een klanttevredenheidsenquête naar de klant naar aanleiding van een geleverde dienst of product. Input: Geleverd product of dienst Output: Verstuurde enquête (BusinessProcess) Versturen enquête Ontvang de door de klant ingevulde enquête. Input: Ontvangen enquête Output: Gearchiveerde /verwerkte enquête (BusinessProcess) Ontvangen ingevulde enquête Analyseer de gegeven antwoorden. Input: Ontvangen enquête Output: Beoordeelde antwoorden (BusinessProcess) Beoordelen antwoorden Beoordeel op basis van de gegeven antwoorden welke reactie er gegeven dient te worden of welke actie er genomen dient te worden. Input: Beoordeelde antwoorden Output: Bepaalde (re)actie Inspiratie: Neem altijd contact op met klanten die een lage score geven. (BusinessProcess) Beoordelen gewenste (re)actie BusinessEvent Uitgevoerd klanttevredenheids- onderzoek BusinessService Klantbeoordeling geleverd product of dienst In deze baan worden de belangrijkste Informatieobjecten getoond (ArchiMateNote) Informatieobjecten Representation Enquête Representation Product/dienst Representation Beoordeling enquêteresultaten Representation Actie klanttevredenheid Representation Verbeterpunt Representation Contactmoment In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's De bewoner is niet tevreden over afhandeling, kosten of communicatie. Beheersmaatregelen: Duidelijke communicatie vooraf; Bewaken opvolging; Inrichten track & trace. (Assessment) Lage klanttevredenheid In deze baan worden de belangrijkste Applicatieservices getoond (ArchiMateNote) Applicatieservices Geautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van een enquête (vragenlijst) aan relaties, bijvoorbeeld een groep huurders. (ApplicationService) Verzending enquête Geautomatiseerde handelingen gericht op (ApplicationService) Verwerking enquête Geautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren van enquetes in een door gebruiker te kiezen volgorde. (ApplicationService) Ordening enquêteresultaten Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van degene(n) die de enquête heeft ingevuld, welke geregistreerde en opgeslagen vervolgacties worden ondernomen nav ingevulde de enquête(s). (ApplicationService) Terugkoppeling enquête acties AssociationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship AccessRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AssociationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 28-11-2021 18:13:56 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 28-11-2021 18:13:56 CET
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   

ArchiMate-element Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-a62a371a-f42a-7b2d-3b3d-a891e8a752e2
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek
Documentatie  : Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek bestaat uit processtappen die nodig zijn om na het leveren van een product of dienst de klanttevredenheid te meten en te bepalen of er wellicht actie nodig is naar aanleiding van de waardering van de klant. De meting kan op verschillende momenten in een procesketen plaatsvinden, bijvoorbeeld meteen nadat een product of dienst geleverd is of wanneer de financiële afhandeling gereed is.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
Bron  : CORA 4.0
Planmatig onderhoud  : Ja
(her)ontwikkeling eenheden  : Ja
Reparatieonderhoud  : Ja
View  : 032 Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek
Procesmodel  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek bestaat uit processtappen die nodig zijn om na het leveren van een product of dienst de klanttevredenheid te meten en te bepalen of er wellicht actie nodig is naar aanleiding van de waardering van de klant. De meting kan op verschillende momenten in een procesketen plaatsvinden, bijvoorbeeld meteen nadat een product of dienst geleverd is of wanneer de financiële afhandeling gereed is. (BusinessProcess) Uitvoeren klanttevredenh- eidsonderzoek BusinessEvent Uitgevoerd klanttevredenh- eidsonderzoek BusinessService Klantbeoordeli- ng geleverd product of dienst De bewoner is niet tevreden over afhandeling, kosten of communicatie. Beheersmaatregelen: Duidelijke communicatie vooraf; Bewaken opvolging; Inrichten track & trace. (Assessment) Lage klanttevredenh- eid Ontvang de door de klant ingevulde enquête. Input: Ontvangen enquête Output: Gearchiveerde /verwerkte enquête (BusinessProcess) Ontvangen ingevulde enquête Analyseer de gegeven antwoorden. Input: Ontvangen enquête Output: Beoordeelde antwoorden (BusinessProcess) Beoordelen antwoorden Beoordeel op basis van de gegeven antwoorden welke reactie er gegeven dient te worden of welke actie er genomen dient te worden. Input: Beoordeelde antwoorden Output: Bepaalde (re)actie Inspiratie: Neem altijd contact op met klanten die een lage score geven. (BusinessProcess) Beoordelen gewenste (re)actie Meten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd (BusinessProcess) Managen klantwaarderin- g Verstuur een klanttevredenheidsenquête naar de klant naar aanleiding van een geleverde dienst of product. Input: Geleverd product of dienst Output: Verstuurde enquête (BusinessProcess) Versturen enquête Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevreden- heid BusinessEvent Geleverd product of dienst Gemiddelde cijfer dat klanten geven in de klanttevredenheidsenquête, uitgesplitst naar geleverde product of dienst. (Value) Klanttevreden- heidscijfer TriggeringRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 28-11-2021 18:13:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 28-11-2021 18:13:57 CET