Toepassen klantsegmentatie

ArchiMate-modellen > CORA 4.2 > BusinessProcesses > Toepassen klantsegmentatie
ArchiMate-element Toepassen klantsegmentatie
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-a3871a3d-da12-8796-b9cf-cc9263f79078
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Toepassen klantsegmentatie
Documentatie  : Methodiek waarbij contractanten (veelal geautomatiseerd) op basis van data en bedrijfsregels worden ingedeeld in verschillende categorieën, met ieder een eigen procesgang die is gericht op het voorkomen van betalingsproblemen en eventuele nadelige gevolgen voor de contractant en de woningcorporatie.

Voorbeelden van categorieën contractanten zijn:  Nieuwe huurders (zijn onbekend met procedure).  Slepende huurders (betalen stelselmatig te laat).  Lakse huurders (kunnen betalen maar zijn laks).  Slachtoffer huurders (hebben tijdelijk geen inkomen door bijvoorbeeld baanverlies).  Principiële huurders (betalen niet zolang een lopende klacht niet is opgelost).  Structurele wanbetalers (hebben financiën structureel niet op orde).  Eigenaar in VVE (Doorbelasting van onderhoud te laat betaald)

Bij segmentering kan eigen data en/of externe data (bijv. op gebied van kredietwaardigheid) worden gebruikt. Geavanceerde technologie maakt het mogelijk om op basis van data ook voorspellingen te doen over te verwachten betalingsgedrag van nieuwe en zittende huurders.

Input: Klantenbestand en bedrijfsregels klantsegmentatie Output: Aan klantsegment toegewezen contractant

Voorbeelden informatie-objecten:  Kredietwaardigheidstoets  Eigen Data Analyse

 Predictive Analytics
CORA-concepttype  : Processtap
Bron  : CORA 4.1
Incasso  : Ja
Aedes processenboek  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Methodiek waarbij contractanten (veelal geautomatiseerd) op basis van data en bedrijfsregels worden ingedeeld in verschillende categorieën, met ieder een eigen procesgang die is gericht op het voorkomen van betalingsproblemen en eventuele nadelige gevolgen voor de contractant en de woningcorporatie. Voorbeelden van categorieën contractanten zijn: Nieuwe huurders (zijn onbekend met procedure). Slepende huurders (betalen stelselmatig te laat). Lakse huurders (kunnen betalen maar zijn laks). Slachtoffer huurders (hebben tijdelijk geen inkomen door bijvoorbeeld baanverlies). Principiële huurders (betalen niet zolang een lopende klacht niet is opgelost). Structurele wanbetalers (hebben financiën structureel niet op orde). Eigenaar in VVE (Doorbelasting van onderhoud te laat betaald) Bij segmentering kan eigen data en/of externe data (bijv. op gebied van kredietwaardigheid) worden gebruikt. Geavanceerde technologie maakt het mogelijk om op basis van data ook voorspellingen te doen over te verwachten betalingsgedrag van nieuwe en zittende huurders. Input: Klantenbestand en bedrijfsregels klantsegmentatie Output: Aan klantsegment toegewezen contractant Voorbeelden informatie-objecten: Kredietwaardigheidstoets Eigen Data Analyse Predictive Analytics (BusinessProcess) Toepassen klantsegmenta- tie Representation Kredietwaardi- gheidstoets Eigen data analyse Predictive analytics (3) Op basis van segmentering kunnen specifieke groepen contractanten een prenotificatie ontvangen. De pre-notificatie is een betaalverzoek dat via verschillende kanalen kan worden aangeboden. Zoals per brief, e-mail, SMS, WhatsApp of Tikkie. Input: Aan klantsegment toegewezen contractant Output: Geprenotificeerde contractant Voorbeelden informatie-objecten: Pre-notificatie + optionele betaling (BusinessProcess) Pre-notificeren Het werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen. (BusinessProcess) Pre-notificeren contractant AccessRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-04-2023 14:36:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-04-2023 14:36:47 CEST