Opstal

ArchiMate-element Opstal
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-9c9b5a2e-bf84-d5f9-27f0-29368329f214
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Opstal
Documentatie  : Opstal is het gebouwde object dat op een perceel of verzameling van percelen is gebouwd.
Bron  : CORA 4.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobject
Domein  : Vastgoed
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Opstal is het gebouwde object dat op een perceel of verzameling van percelen is gebouwd. (BusinessObject) Opstal Een overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten. (BusinessObject) Overig gebouwd object Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden Een verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (BusinessObject) Verblijfsobject Grouping Vastgoed Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand AssociationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 03-06-2021 15:03:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 03-06-2021 15:03:38 CEST