C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode
ArchiMate-element C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-9c87ff5c-4336-c14f-e259-5f5fb3fca8b2
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode
Documentatie  : Bedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
CORA-concepttype  : Kengetal
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bedrijfsregels: Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkoopbare eenheid (VKBE) Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Het totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vestigingsmutat- iegraad AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 13-03-2021 06:26:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-03-2021 06:26:15 CET