Portefeuilleplan

ArchiMate-element Portefeuilleplan
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-98f8501e-6f1e-c27b-9149-e5c19ca3eb6d
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Portefeuilleplan
Documentatie  : Portefeuilleplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van de vastgoedportefeuille uitgesplitst naar deelportefeuilles.
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Portefeuilleplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van de vastgoedportefeuille uitgesplitst naar deelportefeuilles. (BusinessService) Portefeuilleplan BusinessService Aankoop- en verkoopplan Dit betreft het plan waarin per administratieve eenheid wordt bepaald hoe betreffende eenheid geexploiteerd wordt en welke doelgroep van beleid daarmee bediend dient te worden. (BusinessService) Tactisch voorraadplan Dit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen. (BusinessService) Vastgoedwaard- ering BusinessService Vastgoed investeringsplan BusinessService Opdrachtbrief BusinessService Startbesluit Uitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald. (BusinessProcess) Uitvoeren portefeuillesturin- g Plannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid. (Product) Plannen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Uitvoeren portefeuillesturing realiseert: Portefeuilleplan (RealizationRelationship) Realiseert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 17-03-2021 21:48:32 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 17-03-2021 21:48:32 CET