Bewaken inkomende betalingen

ArchiMate-modellen > CORA 4.2 > BusinessProcesses > Bewaken inkomende betalingen
In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Procesboek: Betalingsregeling De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessEvent) Lopende betalingsregeling vastgesteld Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden. (BusinessProcess) Bewaken inkomende betalingen De betalingsregeling wordt bewaakt door de woningcorporatie of deurwaarder. De wijze waarop bewaking plaatsvindt verschilt vanwege verschillen in beleid, werkwijzen en systemen. Input: Bevestigde betalingsregeling Output: Ontvangen betaling of achterstand betaling (BusinessProcess) Bewaken betalingsregeling Procesboek: Ontvangen betaling (BusinessEvent) Betaling dagafschriftontvang- en Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan (BusinessService) Tijdige betaling Betaald hebben voor datum x (BusinessService) Achterstand betaling In deze baan worden de belangrijkste Informatieobjecten getoond (ArchiMateNote) Informatieobjecten In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de belangrijkste Applicatieservices getoond (ArchiMateNote) Applicatieservices TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 21-04-2023 12:39:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 12:39:46 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

ArchiMate-element Bewaken inkomende betalingen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8e95be0c-df8c-54c8-95c7-576013747706
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Bewaken inkomende betalingen
Documentatie  : Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
Bron  : CORA 4.1
Incasso  : Ja
View  : 037 Bewaken inkomende betalingen
Procesmodel  : Ja
Aedes processenboek  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden. (BusinessProcess) Bewaken inkomende betalingen Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeh- eer Procesboek: Ontvangen betaling (BusinessEvent) Betaling dagafschrift ontvangen Procesboek: Betalingsregeling De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessEvent) Lopende betalingsregeli- ng vastgesteld Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan (BusinessService) Tijdige betaling De betalingsregeling wordt bewaakt door de woningcorporatie of deurwaarder. De wijze waarop bewaking plaatsvindt verschilt vanwege verschillen in beleid, werkwijzen en systemen. Input: Bevestigde betalingsregeling Output: Ontvangen betaling of achterstand betaling (BusinessProcess) Bewaken betalingsregeli- ng Betaald hebben voor datum x (BusinessService) Achterstand betaling AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 21-04-2023 12:39:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 12:39:46 CEST