Bewaken inkomende betalingen

ArchiMate-element Bewaken inkomende betalingen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8e95be0c-df8c-54c8-95c7-576013747706
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Bewaken inkomende betalingen
Documentatie  : Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betlaingstermijnplaatsvinden.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betlaingstermijnplaatsvinden. (BusinessProcess) Bewaken inkomende betalingen Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbehee- r De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessEvent) Betalingsregelin- g Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan (BusinessService) Tijdige betaling Betaald hebben voor de 1e van de maand (BusinessEvent) Achterstand betaling De betalingsregeling wordt bewaakt door de woningcorporatie of deurwaarder. De wijze waarop bewaking plaatsvindt verschilt vanwege verschillen in beleid, werkwijzen en systemen. Input: Bevestigde betalingsregeling Output: Ontvangen betaling of achterstand betaling (BusinessProcess) Bewaken betalingsregelin- g Betaald hebben voor datum x (BusinessService) Achterstand betaling AggregationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 16-03-2021 11:59:56 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-03-2021 11:59:56 CET