CORA domein Publicaties

ArchiMate-modellen > CORA 4.2 > Views > CORA domein Publicaties
CORA domein Publicaties
Publicaties zijn informatieitems die met een specifiek doel wereldkundig worden gemaakt m (Grouping) Publicaties Een advertentie is een promotiemiddel om een product (bijvoorbeeld een verhuurbare of verkoopbare eenheid) of dienst (het exclusieve gebruiksrecht van de verhuurbare eenheid) onder de aandacht te brengen en daarmee belangstelling te wekken onder het publiek respectievelijk een specifieke doelgroep. (BusinessObject) Advertentie Een bericht waarin een nieuwtje wereldkundig wordt gemaakt. (BusinessObject) Nieuwsbericht BusinessObject Blog Algemene informatie van een publicatie. Content kan algemene informatie over de woningcorporatie bevatten of bijvoorbeeld de contactgegevens van de woningcorporatie bevatten. (BusinessObject) Content BusinessObject Activiteitenoverzicht E en bedrijfsobject dat nog niet gespecificeerd is maar opgenomen is om aan te geven dat dit domein niet uitputtend is weergegeven. (BusinessObject) ... Een publicatie waarin verslag wordt gedaan over de resultaten van het afgelopen boekjaar, inclusief de verlies- en winstrekening. (BusinessObject) Jaarverslag Matching is waarbij vraag en aanbod met digitale ondersteuning wordt gereguleerd. (Grouping) Matching Een reactie is een registratie van de belangstelling van een woningzoekende voor een beschikbare eenheid om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Indien de belangstelling middels een persoonlijk gesprek tot stand komt (bijvoorbeeld bij directe bemiddeling), dan kan een medewerker de reactie namens de woningzoekende registeren. (BusinessObject) Reactie Grouping Financiën Een resultatenrekening is onderdeel van een jaarrekening en geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo van de winst-en-verliesrekening is de over de periode behaalde winst minus het geleden verlies. Synoniemen: Winst-en-verliesrekening of exploitatierekening (BusinessObject) Resultatenrekening AggregationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 03-11-2022 08:07:40 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 03-11-2022 08:07:40 CET
Legenda
   
   

   
   
   
   

   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view CORA domein Publicaties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-8a1c5f78-5a42-93c7-d1a3-faab1438a8eb
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : CORA domein Publicaties
Elementen  : 
Relaties  :