Beheerde VvE

ArchiMate-element Beheerde VvE
ArchiMate_Product.png
Elementtype  : Product
Element-id  : Id-84cdc176-f5c2-13d8-f286-1c37dc9098a7
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Beheerde VvE
Documentatie  : Beheerde VvE is de rechtspersoon Vereniging van Eigenaren die het beheer (en optioneel het technisch beheer en/of het besturen) van de VvE heeft ingekocht bij de woningcorporatie.
Bron  : CORA 4.0
CORA-concepttype  : Product
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Beheerde VvE is de rechtspersoon Vereniging van Eigenaren die het beheer (en optioneel het technisch beheer en/of het besturen) van de VvE heeft ingekocht bij de woningcorporatie. (Product) Beheerde VvE Dit is de vereniging die is ontstaan na een (onder)splitsing en als vereniging verantwoordelijk is voor het beheer van de collectieve delen van het vastgoed zoals die in de splitsingsakte zijn beschreven. Een vereniging van Eigenaren kan weer zelf lid zijn van een andere vereniging van Eigenaren indien sprake is van een hoofd- en ondersplitsing (BusinessRole) Vereniging van Eigenaren Voeren technisch beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee het technisch beheer van de VVE wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Voeren technisch beheer VVE Grouping Primair Voeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren administratief beheer VVE Grouping Externe klanten Voeren financieel beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de financiele administratie van de VVE wordt gevoerd (BusinessProcess) Voeren financieel beheer VVE VvE administratie dienen beheerd te worden door bijvoorbeeld het ledenbestand actueel te houden en VvE vergaderingen te plannen en te faciliteren (BusinessService) Administratief VVE beheer Tdechnisch VVE beheer heeft betrekking op het maken van onderhoudsbegrotingen en het inkopen van onderhoud bij leveranciers (BusinessService) Technisch VVE beheer Financieel VVE beheer heeft betrekking op het factureren en incasseren van VVEbijdrages, maken van bergrotingen en jaarrekeningen en betalen van facturen (BusinessService) Financieel VVE beheer ServingRelationship Bedient RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 12-03-2021 01:11:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 01:11:17 CET