Voeren administratief beheer VVE

Terug naar CORA bedrijfsprocessen.

In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de belangrijkste gegevensobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Gegevensobjecten In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Voeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren administratief beheer VVE Beheren VvE ledenadministratie is het werkproces waarmee de ledenadministratie van de VvE actueel wordt gehouden (BusinessProcess) Beheren VvE ledenadministratie Voeren VvE administratie is het werkproces waarmee de administratie van de VvE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren VvE administratie Faciliteren VvE vergadering is het werkproces waarmee de agenda, de vergaderstukken en de notulen van de VvE ledenvergadering worden opgesteld en verspreid onder de leden van de VvE (BusinessProcess) Faciliteren VvE vergadering VvE administratie dienen beheerd te worden door bijvoorbeeld het ledenbestand actueel te houden en VvE vergaderingen te plannen en te faciliteren (BusinessService) Administratief VVE beheer BusinessService Vergaderstukken VvE BusinessService VvE administratie BusinessService Ledenbestand VvE BusinessEvent Beheerovereenkomst Voeren administratief beheer VVE realiseert: Administratief VVE beheer (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 16-03-2021 10:43:10 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-03-2021 10:43:10 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
Bron
   
   
Toelichting
   
   
   
   
Type proces
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Voeren administratief beheer VVE
ArchiMate-element Voeren administratief beheer VVE
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-82def53a-7a07-33d1-3534-107a7f9be8a2
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Voeren administratief beheer VVE
Documentatie  : Voeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Voeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren administratief beheer VVE BusinessEvent Beheerovereen- komst Beheren VvE ledenadministratie is het werkproces waarmee de ledenadministratie van de VvE actueel wordt gehouden (BusinessProcess) Beheren VvE ledenadministrat- ie Faciliteren VvE vergadering is het werkproces waarmee de agenda, de vergaderstukken en de notulen van de VvE ledenvergadering worden opgesteld en verspreid onder de leden van de VvE (BusinessProcess) Faciliteren VvE vergadering Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VVEbeheer Beheerde VvE is de rechtspersoon Vereniging van Eigenaren die het beheer (en optioneel het technisch beheer en/of het besturen) van de VvE heeft ingekocht bij de woningcorporatie. (Product) Beheerde VvE Voeren VvE administratie is het werkproces waarmee de administratie van de VvE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren VvE administratie VvE administratie dienen beheerd te worden door bijvoorbeeld het ledenbestand actueel te houden en VvE vergaderingen te plannen en te faciliteren (BusinessService) Administratief VVE beheer TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Voeren administratief beheer VVE realiseert: Administratief VVE beheer (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 16-03-2021 10:43:11 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-03-2021 10:43:11 CET