Organisatie

Informatiedomein
View
Grouping Informatiedomein Organisatie ====Definitie==== Een verzameling van gegevens (informatieobjecten) met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze horen bij een voor de woningcorporatie relevant onderwerp bijvoorbeeld een relatie, vastgoedobject, project of thema. ====Toelichting==== Een dossier bevat informatieobjecten, die een activiteit van de organisatie/het bedrijf aantonen. Dossier kan een virtueel concept (dynamische query) zijn indien de documentaire neerslag direct gerelateerd wordt aan business objecten. Echter in sommige systemen wordt de documentaire neerslag in een dossier gebundeld waarbij dossier een eigen betekenis krijgt vanuit het proces en een eigen levenscyclus kent. ====Voorbeelden==== * Mutatiedossier * Relatie dossier * Project dossier * Medewerkersdossier (DataObject) Dossier ====Definitie==== Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie of een andere relatie. ====Toelichting==== Een Relatie kan de rol aannemen van klant maar tegelijkertijd ook van prospect bijvoorbeeld. <br /> RelatieRol maakt het mogelijk meerdere rollen toe te kennen aan een relatie. Per rol van een relatie kunnen verschillende adres en contactgegevens van toepassing zijn. ====Voorbeelden==== * Klant : huurder, belanghebbende, vve * Prospect: woningzoekende. Een natuurlijk persoon kan bijvoorbeeld zowel voorzitter van een vve zijn als een woningzoekende. Deze persoon heeft dan een algemene rol van Prospect. Daarnaast een rol van Klant in relatie tot de rechtspersoon die de VVE voorstelt. (DataObject) Relatierol ====Definitie==== Een relatie is een rechtspersoon, natuurlijk persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. ====Toelichting==== Relatie is een basis-klasse voor een rechtspersoon, natuurlijk persoon en een groep personen en bevat hiervan dus de gemeenschappelijke eigenschappen. <br /> Relatie geeft de mogelijkheid te koppelen met een rechtspersoon, natuurlijk persoon of een groep personen via één koppeling. <br /> In beginsel worden ook systeemgebruikers als relatie uitgewisseld. ====Voorbeelden==== Huurder, deurwaarder of aannemer. (DataObject) Relatie ====Definitie==== Voor de relatie aangemaakt account als geauthentiseerde bezoeker van de woonmarkt. ====Toelichting==== Het betreft hier puur de aanmelding zelf, waarbij de relatie een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt om verder de woonmarkt op te gaan. <br /> Met een registratie kan er nog niet actief worden deelgenomen aan de woonmarkt waar een Inschrijving of een Abonnement voor nodig is. Plaatsen van reacties, opties en krijgen van een woning is dus beperkt mogelijk (wel bijv. is sturen van een e-mail bij vrijesectorwoningen mogelijk). Met een registratie kan men gebruik maken van gepersonaliseerde diensten van de corporatie. ====Toepassing==== Account, gebruikersnaam (DataObject) Account ====Definitie==== Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en –datum. ====Toelichting==== Een natuurlijk persoon is een relatie met extra eigenschappen. Een natuurlijk persoon kan als relatie worden gekoppeld aan overige klassen. <br /> Voor het verwerven van juridische erkenning wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische. ====Voorbeelden==== Huurder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon. (DataObject) NatuurlijkPersoon ====Definitie==== Een rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft (B.V., N.V., V.O.F. etc.), die volwaardig en handelingsbekwaam in het rechtsverkeer kan optreden. ====Toelichting==== Een rechtspersoon is een relatie met extra eigenschappen. Een rechtspersoon kan als relatie worden gekoppeld aan overige klassen. <br /> De rechtspersoon wordt kan door één of meer natuurlijke personen worden vertegenwoordigd. ====Voorbeelden==== Leverancier of aannemer. (DataObject) Rechtspersoon DataObject PersoneleFunctie DataObject Organisatie DataObject OrganisatorischeE- enheid DataObject Medewerker DataObject MedewerkerRol Grouping Legenda informatiedomeinen Financiën (ArchiMateView) Financiën Dossier (ArchiMateView) Dossier Energie (ArchiMateView) Energie Vastgoed (ArchiMateView) Vastgoed Relaties (ArchiMateView) Relaties Projectontwikkeling (ArchiMateView) Projectontwikkeling Overeenkomsten (ArchiMateView) Overeenkomsten Woonruimteverdeling (ArchiMateView) Woonruimteverdeling Organisatie (ArchiMateView) Organisatie Algemeen (ArchiMateView) Algemeen Onderhoud (ArchiMateView) Onderhoud Kwaliteit (ArchiMateView) Kwaliteit AssociationRelationship relatie AssociationRelationship rolRelatie AssociationRelationship rollen AssociationRelationship dossier AssociationRelationship relatie AssociationRelationship Account SpecializationRelationship AssociationRelationship relaties SpecializationRelationship AssociationRelationship organisatie AssociationRelationship rechtspersoon AssociationRelationship organisatie AssociationRelationship rollen AssociationRelationship natuurlijkPers- oon AssociationRelationship organisatorischeEenheden AssociationRelationship PersoneleFuncties Deze svg is op 05-03-2022 01:24:10 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 01:24:10 CET
Versies

Organisatie VERA 4.0

Organisatie VERA 3.2.1

ArchiMate
Elementtype
ArchiMateView
Element-id
Id-75e50673-21a1-0151-4bbe-8f01c24a58fa
ArchiMate-model
VERA 4.0
Documentatie

LET OP: dit domein is nog in uitwerking. Mocht je een bijdrage willen leveren neem dan contact op met info@stichting-vera.nl

Code

ORG

Relatie met CORA

geen Bedrijfsobjecten-domein gevonden in CORAVERA&CORA logo.png