Prestatie-indicator

ArchiMate-element Prestatie-indicator
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-7578c041-e9ec-2fb2-2ee3-ff00782d7c35
ArchiMate-model  : CORA 4 Kennismodel 1.3
Label  : Prestatie-indicator
Documentatie  : Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling.
Vanuit CORA 3  : Overgenomen
Synoniemen uit de sector  : KPI, Key Performance Indicator
Toelichting  : We nemen prestatie-indicatoren in de referentiearchitectuur op om te modelleren op welke gestandaardiseerde wijze de effectiviteit en doelmatigheid van processen gemeten kan worden.
Voorbeelden  : Percentage verhuurde sociale woningen aan de doelgroep van beleid in de meetperiode
Sturingsmodel  : Ja
Prestatiemeting  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :