Opstellen en versturen WIK brief

ArchiMate-modellen > CORA 4.2 > BusinessProcesses > Opstellen en versturen WIK brief
ArchiMate-element Opstellen en versturen WIK brief
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-6255614e-e68f-6070-284b-8e93310ac7a3
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Opstellen en versturen WIK brief
Documentatie  : Deze stap wordt vóór overdracht naar de deurwaarder gezet. Dit betreft het versturen van een wettelijk verplichte brief (Wet Incasso Kosten - WIK). Deze brief waarschuwt contractant voor het doorzetten van hun betalingsdossier naar de deurwaarder, met additionele deurwaarderskosten, in geval de aangemaande huursom niet binnen 14 dagen (wettelijk bepaald) wordt betaald.

Input: Contractant met betalingsachterstand Output: Verstuurde WIK brief

Voorbeelden informatie-objecten:

 WIK-Brief
CORA-concepttype  : Processtap
Bron  : CORA 4.1
Incasso  : Ja
Aedes processenboek  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :