Omgevingsbeheer

ArchiMate-element Omgevingsbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-5d1a40b1-9212-0dbe-ed80-6365b43f39f4
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Omgevingsbeheer
Documentatie  : Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is.
CORA-concepttype  : Bedrijfsfunctie
Soort bedrijfsfunctie  : Primair
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  :