Serviceovereenkomst

ArchiMate-element Serviceovereenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-5aeb3722-a97f-cc15-f924-e2f010fea387
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Serviceovereenkomst
Documentatie  : Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling.
Bron  : CORA 1.0
CORA-concepttype  : Bedrijfsobject
Domein  : Overeenkomsten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. (BusinessObject) Serviceovereen- komst Grouping Overeenkomste- n Definitie Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (Klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. Toelichting Een serviceovereenkomst heeft een relatie met een klant en kan een relatie met een verhuurbare eenheid, verkoopbare eenheid of verkochte eenheid hebben. Bij een serviceovereenkomst kunnen één of meer onderhoudsorders horen. Een serviceovereenkomst is een extra dienst die een huurder kan afnemen en wordt verleend door een woningcorporatie. De extra dienst kan bijvoorbeeld additioneel onderhoud zijn. In dat geval is de woningcorporatie verantwoordelijk voor meer onderhoud (bijvoorbeeld ook eenvoudigere klussen) dan wat er op grond van de huurovereenkomst vereist is. Alle aanvullende dienstverlening valt onder de serviceovereenkomst. Toepasbaar voor Servicecontracten, abonnementen. (DataObject) Serviceovereek- omst Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd. (BusinessObject) Onderhoudsord- er AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 25-03-2021 04:01:06 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 25-03-2021 04:01:06 CET