Incasso

ArchiMate-element Incasso
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-50984e1a-d1be-4474-58f6-7028c93c0799
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Incasso
Documentatie  : Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen.
CORA-concepttype  : Bedrijfsfunctie
Soort bedrijfsfunctie  : Primair
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso Het proces afsluiten betalingsregeling omvat alle stappen die uitgevoerd moeten worden om een betalingsregeling af te sluiten. De bewaking van de uitvoering van de betalingsregeling betreft een apart proces, welke valt onder debiteurenbeheer. (BusinessProcess) Afsluiten betalingsregelin- g Het werkproces ‘minnelijke fase 1’ is de eerste fase binnen het minnelijke gedeelte van het Incassoproces. Dit bevat alle processtappen die de woningcorporatie zelf of via een afgevaardigde onderneemt, zonder daarbij een deurwaarder in te schakelen. Ook komt er bij een minnelijke invordering geen rechter aan te pas. Bij een minnelijke invorderingsprocedure wordt via verschillende communicaties (aanmaningsbrieven bijvoorbeeld) met de contractant met een betalingsachterstand onderhandeld om alsnog de openstaande facturen te betalen. (BusinessProcess) Incasseren vordering, minnelijke fase 1 Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het werkproces ‘pré-minnelijke fase’ bestaat uit processtappen die voorafgaan aan de minnelijke fase. Dit betreft het voorsorteren van contractanten op de daaropvolgende minnelijke fasen. (BusinessProcess) Pre-notificeren contractant AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Sommige corporaties kiezen er voor om dit werkproces te beleggen bij de bedrijfsfuncties debiteurenbeheer (AggregationRelationship) Sommige corporaties kiezen er voor om dit werkproces te beleggen bij de bedrijfsfuncties debiteurenbeheer Deze svg is op 17-03-2021 13:56:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 17-03-2021 13:56:37 CET