Procesketen reparatieonderhoud gedetaileerd met bedrijfsfuncties

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Views > Procesketen reparatieonderhoud gedetaileerd met bedrijfsfuncties
Procesketen reparatieonderhoud gedetaileerd met bedrijfsfuncties
ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces BusinessEvent Reparatieverzoek Reparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoeren (BusinessService) Gecoördineerd reparatieonderhoud Onderhoudsorders omvatten de omschrijving van de werkzaamheden die door de uitvoerder van het vastgoedonderhoud worden gerealiseerd (BusinessService) Uitgevoerde onderhoudsorder Klanten die producten en diensten afnemen van de woningcorporatie kunnen benaderd worden om de waardering van de geleverde dienst of service op (on)gestructureerde wijze te waarderen. (BusinessService) Klanttevredenheidsto- ets Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garantie's, beheerovereekomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeheer Woningcorporaties innen bedragen bij extrene klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeheer Klanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporaties (BusinessService) Contactinformatie Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Vastgoedinspectie BusinessInteraction Procesketen 'Reparatieonderhoud' BusinessService Financieel gereed BusinessEvent Geregistreerde melding BusinessService Uitvoering gereed BusinessService Klantbeoordeling reparatie Reparatieverzoek klant (BusinessEvent) Melding klant BusinessEvent Onderhoudsorder ontvangen BusinessService Factuur voor huurder gereed BusinessService Technisch gereed BusinessService Geregistreerd reparatieverzoek BusinessService Inspectie gereed BusinessEvent Ontvangen offerteopdracht BusinessEvent Bijwerken bouwkundig element BusinessEvent Uitgevoerd reparatieonderhoud BusinessEvent Factuur voor inspectie ontvangen BusinessEvent Inspectie opdracht ontvangen BusinessService Vastgoedgegevens geactualiseerd Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Afhandelen klantvragen is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klantvragen BusinessProcess Intake reparatieverzoek BusinessProcess Intake melding (1e lijn) BusinessProcess Diagnose stellen melding defect BusinessProcess Maken afspraak klant BusinessProcess Coördineren melding klant Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie reparatieonderhoud Coördineren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren reparatiewerkzaamheden wordt verricht als gevolg van reparatieverzoeken van huurders/complexbeeheerders enzovoorts. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de oorzaak om een passende oplossing te bepalen, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de veroorzaker. (BusinessProcess) Coördineren reparatieonderhoud BusinessProcess Regisseren onderhoudsorder BusinessProcess Uitvoeren intake reparatieverzoek (2e lijns) BusinessProcess Organiseren inspectie BusinessProcess Beoordelen inspectierapport BusinessProcess Coördineren onderhoudsverzoek BusinessProcess Plannen onderhoudsorder BusinessProcess bepalen financiële afhandeling BusinessProcess Controle werkzaamheden BusinessProcess Afhandelen onderhoudsverzoek Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geinspecteerd wordt en de daaruitkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Inspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (BusinessProcess) Inspecteren bouwdeel BusinessProcess Uitvoeren intake inspectieverzoek BusinessProcess Plannen inspectie BusinessProcess Uitvoeren inspectie BusinessProcess Leveren inspectierapport BusinessProcess Afhandelen inspectie Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE). (BusinessFunction) Realisatie onderhoudsorder Uitvoeren onderhoudsorder is het bedrijfsproces waarmee onderhoudsorders technisch worden gerealiseerd (BusinessProcess) Uitvoeren onderhoudsorder BusinessProcess Uitvoeren onderhoudstaak BusinessProcess Bestellen materialen BusinessProcess Uitvoeren niet- planmatige onderhoudstaak meer-/minderwerk (BusinessProcess) Vaststellen vervolgorder BusinessProcess Registreren besteding BusinessProcess Controleren uitvoering onderhoudsorder BusinessProcess Afhandelen onderhoudsorder BusinessProcess Ontvangen onderhoudsorder en plannen taken BusinessProcess Uitvoeren intake onderhoudsorder BusinessProcess Voorcalculeren onderhoudsorder Wie, wanneer (BusinessProcess) Plannen onderhoudstaken Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Voeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren crediteurenbeheer Betalen factuur is het werkproces waarmee binnengekomen facturen worden beoordeeld, geaccordeerd en betaalbaar gesteld (BusinessProcess) Betalen factuur BusinessProcess Uitvoeren intake factuur BusinessProcess Betaalbaar stellen factuur Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeheer BusinessProcess Doorbelasten onderhoudsorder BusinessProcess Uitvoeren intake offerteopdracht BusinessProcess Opstellen offerte Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministeerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreed in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Actualiseren vastgoedkenmerken is het werkproces waarmee de (gewijzigde) kenmerken van (nieuwe) bouwdelen en installaties waaraan werkzaamheden zijn verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamheden (BusinessProcess) Actualiseren vastgoedkenmerken BusinessProcess Doorvoeren administratieve aanpassing BusinessProcess Vaststellen woningwaardering Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevredenheid Meten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd (BusinessProcess) Meten klantwaardering BusinessProcess Meten klantwaardering reparatieonderhoud ArchiMateNote KPI's % klachten over dienstverlening (Value) % klachten dienstverlening Werkelijke versus vooraf gecalculeerde kosten (Value) Werkelijke versus vooraf gecalculeerde kosten Werkelijke opleverdatum versus vooraf verstrekte opleverdatum (Value) % binnen planning geleverd Value Afhandeltijd telefonische aanname Value % meldingen via verschillende kanalen Value Bereikbaarheid telefonische aanname Value Doorlooptijd ontvangst melding tot 1e klantcontact voor plannen afspraak Value Doorlooptijd ontvangst melding tot afspraak met huurder Value Klantbeoordeling % reparatieverzoeken direct aan juiste uitvoerder toegewezen (Value) % direct goed toegewezen Doorlooptijd melding en geplande afspraak eigen dienst / aannemer (Value) Doorlooptijd melding en geplande afspraak Uitvoering conform kwaliteitsnormen (Value) Uitvoering reparatie conform kwaliteitsnormen % Facturen dat na technische gereed melding door opdrachtgever binnen normtijden is ontvangen (Value) % Facturen binnen normtijden ontvangen Doorlooptijd tussen ontvangst melding en uitgevoerde inspectie (Value) Doorlooptijd melding en inspectie Realisatie t.o.v. de begroting/offerte (Value) Realisatie t.o.v. de begroting/offerte Uitkomsten werkplekinspecties (Value) Uitkomsten werkplekinspecties % Tijdige betaling conform de algemene
 voorwaarden van opdrachtgever (Value) % Tijdige betaling Doorlooptijd van uitgaande inkooporder en inplannen afspraak (Value) Doorlooptijd inkooporder en inplannen afspraak Doorlooptijd tussen meldingen gereed gemelde reparatieopdracht (Value) Doorlooptijd melding en gereedmelding Ratio zelf doen versus uitbesteden van werk (Value) Ratio zelf doen - uitbesteden Onderhanden
 workload interne diensten en aannemers (Value) Workload interne diensten en aannemers Doorlooptijd beoordeling ontvangen offerte (Value) Doorlooptijd beoordeling offerte % opdrachten uitgevoerd binnen overeengekomen termijn met huurder (Value) % uitgevoerd binnen termijn met huurder % opdrachten uitgevoerd binnen doorlooptijd volgens urgentienorm (Value) % uitgevoerd binnen doorlooptijd urgentienorm # bijstellen offerte
 n.a.v. terugkoppeling opdrachtgever (Value) # bijgestelde offerte
s Doorlooptijd tot eerste contact met huurder (Value) Doorlooptijd eerste contact huurder Doorlooptijd beoordeling ontvangen offerte (Value) Doorlooptijd beoordeling ontvangen offerte % Bezettingsgraad interne dienst (Value) % Bezettingsgraad interne dienst % Bezettingsgraad externe aannemers conform contractafspraken (Value) % Bezettingsgraad conform contractafspraken Doorlooptijd aanbieden opdracht tot acceptatie opdracht door aannemer (Value) Doorlooptijd aanbieden tot acceptatie opdracht Doorlooptijd aanbieden opdracht tot ingeplande opdracht
 door aannemer (Value) Doorlooptijd aanbieden tot ingepland Doorlooptijd uitgevoerde opdrachten binnen normbedrag (Value) Doorlooptijd uitgevoerd binnen normbedrag Doorlooptijd uitgevoerde opdrachten buiten normbedrag (Value) Doorlooptijd uitgevoerd buiten normbedrag % First Time Fix (Value) % First Time Fix % opdrachten uitgevoerd binnen normtijden door eigen dienst (Value) % uitgevoerd binnen normtijd door eigen dienst % opdrachten uitgevoerd binnen normtijden door aannemer (Value) % uitgevoerd binnen normtijd door aannemer Werkelijke reistijd versus gecalculeerde reistijd (Value) Werkelijke reistijd versus gecalculeerde reistijd % herhaalbezoeken (Value) % herhaalbezoeken Beoordeling over opdrachtgever door opdrachtnemer (bij afkoop) (Value) Beoordeling opdrachtgever door opdrachtnemer Uitvoering reparatieopdracht conform kwaliteitsnorm (Value) Uitvoering reparatie conform kwaliteitsnorm Value Doorlooptijd van reparatie conform urgentienorm Value Doorlooptijd vastgoedinspectie ArchiMateNote Risico's Assessment Datalek persoonsgegevens Assessment Verbale agressie Assessment Imagoschade Assessment Opdracht voldoet niet aan verwachting klant Assessment Werkzaamheden vielen onder garantie Assessment Onnodige werkzaamheden Assessment In strijd met veiligheidsvoorschrifte- n Assessment Fysieke agressie Assessment Kosten niet marktconform Assessment Meerwerk zonder opdracht Assessment Fraude Assessment Veiligheid woningen Assessment Foutief factureren Assessment Wijziging in het bezit niet bekend Assessment Reparatie voldoet niet aan kwaliteitsnorm Assessment Onderhoud niet op eenheid van corporatie ArchiMateNote Bedrijfsobjecten Een niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) is een type onderhoudstaak die gebeurtenisgedreven (event driven) uitgevoerd wordt. De gebeurtenis wordt voornamelijk geïnitieerd door de klant, maar kan ook als gevolg van een inspectie worden geïnitieerd. (BusinessObject) Niet-planmatige onderhoudstaak Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Afhandelen klantvraag realiseert: Productinformatie (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship Opvragen afspraakopties TriggeringRelationship Bevestigen afspraak TriggeringRelationship doorgeven reparatieverzoe- k TriggeringRelationship Doorgeven statuswijziging reparatieverzoe- k Uitvoeren reparatieonderhoud realiseert: Uitgevoerd Reparatieonderhoud (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship opdracht tot inspectie TriggeringRelationship doorgeven statuswijziging offerte TriggeringRelationship doorgeven onderhoudsord- er TriggeringRelationship opvragen afspraakopties TriggeringRelationship bevestigen afspraak TriggeringRelationship doorgeven offerteopdracht TriggeringRelationship TriggeringRelationship doorgeven statuswijziging inspectieopdrac- ht RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship doorgeven inspectierappor- t TriggeringRelationship doorgeven factuur voor inspectie TriggeringRelationship doorgeven statuswijziging onderhoudsord- er RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship bijwerken bouwkundige elementen TriggeringRelationship doorgeven factuur voor uitvoer onderhoudsord- er TriggeringRelationship TriggeringRelationship doorgeven offerte RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship doorgeven factuur voor klant RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Meten klantwaardering realiseert: Klanttevredenheidstoets (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 21-03-2021 07:51:30 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 21-03-2021 07:51:30 CET
Legenda


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Type proces
   
   
   
BIM
   
   
Bron
   
   
   
   
   
Domein
   
   
   
   
Wordt in VERA gerealiseerd door
   
   
Toelichting
   
   
   
   
   
   
Soort bedrijfsfunctie
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesketen reparatieonderhoud gedetaileerd met bedrijfsfuncties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-4a97be77-2e5b-513e-e815-fd019a146948
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Procesketen reparatieonderhoud gedetaileerd met bedrijfsfuncties
Elementen  : 
Relaties  :