B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiode

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiode
ArchiMate-element B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiode
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-40f5785b-5a33-31b6-1cc4-1e4f271d4a98
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiode
Documentatie  : Bedrijfsregel:

eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode

Rekenregel:

Som van aantal eenheden
CORA-concepttype  : Kengetal
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bedrijfsregel: eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode Rekenregel: Som van aantal eenheden (Value) B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenko- mst in de meetperiode Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenko- mst Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/B (Value) Afnamesnelheid van leegstand AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 15:15:13 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 15:15:13 CET