Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan
ArchiMate-element Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-3e03a1f7-e767-159e-d2ae-4bc7b0e6e011
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan
Documentatie  : Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgeslpitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
BIM  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :