Bedrijfsvoeringsplan

ArchiMate-element Bedrijfsvoeringsplan
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-3da2b271-41e0-4422-ddf4-a131c97e6afd
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Bedrijfsvoeringsplan
Documentatie  : Het bedrijfsvoeringplan betreft de verzameling van plannen hoe de organisatie ingericht wordt gelet op de realisatie van het leveren van de producten en diensten aan de extrene klant, invulling geeft aan de communicatie, hoe idealiter met informatie omgegaan wordt door de organisatie en welke interne functies benodigd zijn om die producten en diensten aan de externe klant te kunnen leveren.
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :