Kamer van Koophandel

ArchiMate-element Kamer van Koophandel
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-3c5b60b7-ff01-38ee-2a3d-856ed5ee683b
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Kamer van Koophandel
Documentatie  : De Kamer van Koophandel is beheerder van het handelsregister. Een bedrijf kan zonder bewijs van inschrijving bij de KvK (het uittreksel uit het Handelsregister) geen juridische handelingen verrichten, zoals het openen van een bankrekening en aangaan van overeenkomsten.
CORA-concepttype  : Uitvoerende rol
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  :