Id-1733df46-a30a-48ec-bf8c-c80cc751f2ea

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > TriggeringRelationships > Id-1733df46-a30a-48ec-bf8c-c80cc751f2ea
ArchiMate-relatie Id-1733df46-a30a-48ec-bf8c-c80cc751f2ea
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : Id-3c1f6e6c-a1da-2861-9ae6-4208107a57a0
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Vanaf  : Toepassen klantsegmentatie (BusinessProcess)
Naar  : Pre-notificeren (BusinessProcess)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Op basis van segmentering kunnen specifieke groepen contractanten een prenotificatie ontvangen. De pre-notificatie is een betaalverzoek dat via verschillende kanalen kan worden aangeboden. Zoals per brief, e-mail, SMS, WhatsApp of Tikkie. Input: Aan klantsegment toegewezen contractant Output: Geprenotificeerde contractant Voorbeelden informatie-objecten: Pre-notificatie + optionele betaling (BusinessProcess) Pre-notificeren Methodiek waarbij contractanten (veelal geautomatiseerd) op basis van data en bedrijfsregels worden ingedeeld in verschillende categorieën, met ieder een eigen procesgang die is gericht op het voorkomen van betalingsproblemen en eventuele nadelige gevolgen voor de contractant en de woningcorporatie. Voorbeelden van categorieën contractanten zijn: Nieuwe huurders (zijn onbekend met procedure). Slepende huurders (betalen stelselmatig te laat). Lakse huurders (kunnen betalen maar zijn laks). Slachtoffer huurders (hebben tijdelijk geen inkomen door bijvoorbeeld baanverlies). Principiële huurders (betalen niet zolang een lopende klacht niet is opgelost). Structurele wanbetalers (hebben financiën structureel niet op orde). Eigenaar in VVE (Doorbelasting van onderhoud te laat betaald) Bij segmentering kan eigen data en/of externe data (bijv. op gebied van kredietwaardigheid) worden gebruikt. Geavanceerde technologie maakt het mogelijk om op basis van data ook voorspellingen te doen over te verwachten betalingsgedrag van nieuwe en zittende huurders. Input: Klantenbestand en bedrijfsregels klantsegmentatie Output: Aan klantsegment toegewezen contractant Voorbeelden informatie-objecten: Kredietwaardigheidstoets Eigen Data Analyse Predictive Analytics (BusinessProcess) Toepassen klantsegmentati- e TriggeringRelationship Deze svg is op 16-05-2021 08:52:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-05-2021 08:52:18 CEST