Operationele risico’s

ArchiMate-modellen > CORA 4.2 > Assessments > Operationele risico’s
ArchiMate-element Operationele risico’s
ArchiMate_Assessment.png
Elementtype  : Assessment
Element-id  : Id-2d134f33-b388-5a18-4556-6176e61000cd
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Operationele risico’s
Documentatie  : Operationeel risico betreft het risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, menselijke en technische tekortkomingen, en onverwachte externe gebeurtenissen. Concreet voorbeeld: naar aanleiding van een telefoongesprek met een huurder, kan een medewerker een onvolledige notitie maken of een onjuiste/onvolledige vervolgactie in gang zetten.
CORA-concepttype  : Risico
Incasso  : Ja
Bron  : CORA 4.1
Aedes processenboek  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :