B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode
ArchiMate-element B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-21e3f5ff-d2be-2caf-d99a-203eb26d1558
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiode
Documentatie  : Bedrijfsregels:

eenheid is in exploitatie in de meetperiode eenheid is een verhuurbare eenheid in de meetperiode

Rekenregels:

Som van bruto huuropbrengsten in de meetperiode over alle eenheden
CORA-concepttype  : Kengetal
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bedrijfsregels: eenheid is in exploitatie in de meetperiode eenheid is een verhuurbare eenheid in de meetperiode Rekenregels: Som van bruto huuropbrengsten in de meetperiode over alle eenheden (Value) B. Te ontvangen bruto huuropbreng- sten in de meetperiode Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Gederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspe- rcentage o.b.v. bruto huur Gederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspe- rcentage o.b.v. netto huur AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 12-03-2021 21:48:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 21:48:15 CET