Ontruiming

ArchiMate-element Ontruiming
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-14c227c8-5f5d-5260-c722-628764ce356e
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Ontruiming
Documentatie  : De ontruiming door de deurwaarder waarbij de huurder het exclusief gebruiksrecht wordt ontnomen en de eenheid beschikbaar komt om opnieuw te kunnen verhuren aan een andere huurder of (indien van toepassing) te kunnen verkopen
CORA-concepttype  : Bedrijfsservice
Toelichting  : Output werkproces
Bron  : CORA 4.0
Incasso  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De ontruiming door de deurwaarder waarbij de huurder het exclusief gebruiksrecht wordt ontnomen en de eenheid beschikbaar komt om opnieuw te kunnen verhuren aan een andere huurder of (indien van toepassing) te kunnen verkopen (BusinessService) Ontruiming De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/be- perken betaalachterst- and In het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder. (BusinessProcess) Gerechtelijke fase deurwaarder BusinessService Deurwaarderdi- ensten AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-05-2023 01:04:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-05-2023 01:04:27 CEST