Monitoring

ArchiMate-element Monitoring
ArchiMate_Product.png
Elementtype  : Product
Element-id  : Id-149f3145-64b1-bc84-45c2-68d3d67ed57d
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Monitoring
Documentatie  : Monitoring heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering waarbij gemeten wordt hoe er door de organisatieonderdelen gepresteerd wordt, de meetresultaten beoordeeld worden of zij zich al dan niet binnen de gewenste bandbreedte voordoen en desgewenst aanbevelingen/aanwijzingen worden verstrekt hoe bij te sturen om de toekomstige prestaties alsnog binnen de gewenste bandbreedte te krijgen.
Bron  : CORA 4.0
CORA-concepttype  : Product
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Monitoring heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering waarbij gemeten wordt hoe er door de organisatieonderdelen gepresteerd wordt, de meetresultaten beoordeeld worden of zij zich al dan niet binnen de gewenste bandbreedte voordoen en desgewenst aanbevelingen/aanwijzingen worden verstrekt hoe bij te sturen om de toekomstige prestaties alsnog binnen de gewenste bandbreedte te krijgen. (Product) Monitoring Autoriteit woningcorporaties (voorheen Autoriteit wonen) is een rechtspersoon met de rol toezichthouder voor de sector van Nederlandse woningcorporaties (BusinessRole) Autoriteit woningcorporati- es Grouping Sturend Uitvoeren control is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren control Verantwoorden bedrijfsvoering is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Verantwoorden bedrijfsvoering Uitvoeren risicomanagement is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren risicomanageme- nt Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder woningcorporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten. (BusinessRole) Aedes De Kamer van Koophandel is beheerder van het handelsregister. Een bedrijf kan zonder bewijs van inschrijving bij de KvK (het uittreksel uit het Handelsregister) geen juridische handelingen verrichten, zoals het openen van een bankrekening en aangaan van overeenkomsten. (BusinessRole) Kamer van Koophandel Dit is een rechtspersoon die als instelling vastgoed exploiteert en beheert met als doel om het vastgoed te verhuren en/of te verkopen al dan niet met een terugkoopregeling aan doelgroepen van beleid. (BusinessRole) Woningcorporat- ie Uitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren benchmark Woningcorporaties dienen extern verantwoording. (BusinessService) Verantwoording Benchmarkrapportages zijn gericht op het meten van de performance van de eigen organisatie ten opzichte van de context waarin de organisatie werkzaam is om zodoende kansen en bedreigingen in beeld te brengen om daarmee de effectectiviteit van het gevoerde beleid te toetsen. (BusinessService) Benchmarkrapp- ortage Door periodiek te rapporteren over de eigen prestaties kan de woningcorporatie beoordelen of zijn in control is en blijft. (BusinessService) Control Woningcorporaties lopen risico's op het leveren van producten en diensten. Welke risico's dat betreffen en hoe zij daar grip op wil krijgen is het risicomanagement (BusinessService) Risicomanagem- ent ServingRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 13-03-2021 03:29:30 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-03-2021 03:29:30 CET