Betalingsregeling

ArchiMate-element Betalingsregeling
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-0c644443-51f0-7377-a616-507f40677aa0
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Betalingsregeling
Documentatie  : De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan.
CORA-concepttype  : Bedrijfsservice
Toelichting  : Output werkproces
Bron  : CORA 4.0
Incasso  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :