Procesketen Reparatieonderhoud

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Views > Procesketen Reparatieonderhoud
Procesketen Reparatieonderhoud
ArchiMateNote Bedrijfsobjecten Een niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) is een type onderhoudstaak die gebeurtenisgedreven (event driven) uitgevoerd wordt. De gebeurtenis wordt voornamelijk geïnitieerd door de klant, maar kan ook als gevolg van een inspectie worden geïnitieerd. (BusinessObject) Niet-planmatige onderhoudstaak Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Eenheid Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces BusinessEvent Reparatieverzoek Reparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoeren (BusinessService) Gecoördineerd reparatieonderhoud Onderhoudsorders omvatten de omschrijving van de werkzaamheden die door de uitvoerder van het vastgoedonderhoud worden gerealiseerd (BusinessService) Uitgevoerde onderhoudsorder Klanten die producten en diensten afnemen van de woningcorporatie kunnen benaderd worden om de waardering van de geleverde dienst of service op (on)gestructureerde wijze te waarderen. (BusinessService) Klanttevredenheidsto- ets Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garantie's, beheerovereekomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeheer Woningcorporaties innen bedragen bij extrene klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeheer Klanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporaties (BusinessService) Contactinformatie Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Vastgoedinspectie BusinessInteraction Procesketen 'Reparatieonderhoud' BusinessEvent Onderhoudsorder ontvangen BusinessEvent Inspectie opdracht ontvangen Afhandelen klantvragen is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klantvragen BusinessProcess Intake reparatieverzoek Voeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren crediteurenbeheer Betalen factuur is het werkproces waarmee binnengekomen facturen worden beoordeeld, geaccordeerd en betaalbaar gesteld (BusinessProcess) Betalen factuur BusinessEvent Ontvangen offerteopdracht BusinessEvent Geregistreerde melding Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeheer BusinessProcess Doorbelasten onderhoudsorder BusinessService Uitvoering gereed Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreed in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Actualiseren vastgoedkenmerken is het werkproces waarmee de (gewijzigde) kenmerken van (nieuwe) bouwdelen en installaties waaraan werkzaamheden zijn verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamheden (BusinessProcess) Actualiseren vastgoedkenmerken BusinessService Inspectie gereed Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Inspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (BusinessProcess) Inspecteren bouwdeel Uitvoeren onderhoudsorder is het bedrijfsproces waarmee onderhoudsorders technisch worden gerealiseerd (BusinessProcess) Uitvoeren onderhoudsorder BusinessProcess Uitvoeren onderhoudstaak BusinessProcess Ontvangen onderhoudsorder en plannen taken BusinessEvent Factuur voor inspectie ontvangen BusinessEvent Uitgevoerd reparatieonderhoud BusinessService Technisch gereed Reparatieverzoek klant (BusinessEvent) Melding klant BusinessService Geregistreerd reparatieverzoek BusinessEvent Bijwerken bouwkundig element BusinessService Klantbeoordeling reparatie BusinessService Vastgoedgegevens geactualiseerd BusinessService Factuur voor huurder gereed Meten klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd (BusinessProcess) Meten klantwaardering BusinessProcess Meten klantwaardering reparatieonderhoud BusinessService Financieel gereed Coördineren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren reparatiewerkzaamheden wordt verricht als gevolg van reparatieverzoeken van huurders/complexbeeheerders enzovoorts. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de oorzaak om een passende oplossing te bepalen, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de veroorzaker. (BusinessProcess) Coördineren reparatieonderhoud BusinessProcess Regisseren onderhoudsorder ArchiMateNote KPI's % klachten over dienstverlening (Value) % klachten dienstverlening Werkelijke versus vooraf gecalculeerde kosten (Value) Werkelijke versus vooraf gecalculeerde kosten Werkelijke opleverdatum versus vooraf verstrekte opleverdatum (Value) % binnen planning geleverd Value Klantbeoordeling Uitvoering reparatieopdracht conform kwaliteitsnorm (Value) Uitvoering reparatie conform kwaliteitsnorm Value Doorlooptijd van reparatie conform urgentienorm Value Doorlooptijd vastgoedinspectie ArchiMateNote Risico's Assessment Datalek persoonsgegevens Assessment Imagoschade Assessment Opdracht voldoet niet aan verwachting klant Assessment Werkzaamheden vielen onder garantie Assessment Onnodige werkzaamheden Assessment Meerwerk zonder opdracht Assessment Fraude Assessment Veiligheid woningen Assessment Foutief factureren Assessment Wijziging in het bezit niet bekend Assessment Reparatie voldoet niet aan kwaliteitsnorm TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Afhandelen klantvraag realiseert: Productinformatie (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Meten klantwaardering realiseert: Klanttevredenheidstoets (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship Uitvoeren reparatieonderhoud realiseert: Uitgevoerd Reparatieonderhoud (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 22:33:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 22:33:39 CET
Legenda


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Type proces
   
   
   
BIM
   
   
Bron
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
   
   
Domein
   
   
   
   
Wordt in VERA gerealiseerd door
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesketen Reparatieonderhoud
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-05426bc3-183b-357e-79be-6d280ab2cfe7
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Procesketen Reparatieonderhoud
Elementen  : 
Relaties  :