Aanpassen huurprijs

ArchiMate-element Aanpassen huurprijs
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-00739898-bb5f-48c4-31bf-c1a858829c5b
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Aanpassen huurprijs
Documentatie  : Dit betreft het werkproces waarin de netto huurprijs van verhuurde eenheeid/eenheden (groepsgewijs) wordt geindexeerd en waarover de huurder tijdig vooraf schrijftelijk wordt geinformeerd. Aanleidingen kunnen zijn: de jaarlijkse huurverhoging, realisatie planmatig oderhoud, of het opnieuw verhuren van een eenheid
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  :