Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
#
Aantal overeengekomen automatische Incasso’s, geteld aan het einde van het kwartaal, gedeeld door het aantal VHE. Dus het aantal automatische Incasso’s op bijvoorbeeld 31 maart t.o.v. het aantal VHE op dezelfde datum. Bron: HIP.  +
Het aantal regelingen per ultimo van het kwartaal (zittende huurders plus vertrokken huurders), gedeeld door het aantal VHE. Bron: HIP.  +
Aantal gestorneerde betalingen in het afgelopen kwartaal, gedeeld door het aantal overeengekomen automatische Incasso’s, geteld aan het einde van het kwartaal. Dus het aantal storneringen op bijvoorbeeld 31 maart t.o.v. het aantal automatische Incasso’s op dezelfde datum. Bron: HIP.  +
# bijstellen offerte
 n.a.v. terugkoppeling opdrachtgever   +
Het aantal dagen voor de prolongatie waarop het pre-notificeren van contracttanten uitgevoerd wordt  +
Aantal huurovereenkomsten (zittende huurders plus vertrokken huurders) welke bij de deurwaarder ter Incasso liggen. Indien een deurwaarder van 1 huurovereenkomst meerdere dossiers heeft lopen, wordt dit geteld als 1 zaak. Bron: HIP.  +
Aantal processen-verbaal van gedwongen ontruimingen in het kalenderjaar, opgesteld door de deurwaarder. Aantal processen verbaal is op te vragen bij de deurwaarder. Gaat om cumulatieve cijfers (bijv. cijfers Q2 bevatten ook cijfers Q1). Bron: HIP.  +
%
Gefactureerde huur (huur, servicekosten, et cetera) die in het afgelopen kwartaal ten laste van de voorziening zijn afgeboekt, gedeeld door gefactureerde omzet over de afgelopen 12 maanden (inclusief huur, servicekosten, et cetera). Bron: HIP.  +
Aantal overeengekomen automatische Incasso’s, geteld aan het einde van het kwartaal, gedeeld door het aantal VHE. Dus het aantal automatische Incasso’s op bijvoorbeeld 31 maart t.o.v. het aantal VHE op dezelfde datum. Bron: HIP.  +
Het aantal regelingen per ultimo van het kwartaal (zittende huurders plus vertrokken huurders), gedeeld door het aantal VHE. Bron: HIP.  +
Het percentage van de overeengekomen betalingsafspraken welke volledig en tijdig door de huurders is voldaan.  +
% Bezettingsgraad externe aannemers conform contractafspraken  +
% Bezettingsgraad interne dienst  +
% Facturen dat na technische gereed melding door opdrachtgever binnen normtijden is ontvangen  +
% First Time Fix  +
Totale betalingsachterstand ultimo kwartaal (inclusief huur, servicekosten, et cetera) gedeeld door gefactureerde omzet over de afgelopen 12 maanden (inclusief huur, servicekosten, et cetera). Bron: HIP.  +
Totale betalingsachterstand ultimo kwartaal van zittende huurders (inclusief huur, servicekosten, et cetera) gedeeld door gefactureerde omzet over de afgelopen 12 maanden (inclusief huur, servicekosten, et cetera). Bron: HIP.  +
% Tijdige betaling conform de algemene
 voorwaarden van opdrachtgever  +
Werkelijke opleverdatum versus vooraf verstrekte opleverdatum  +
% reparatieverzoeken direct aan juiste uitvoerder toegewezen  +