CORA processjabloon

CORA bedrijfsprocessen waarmee CORA diensten worden gerealiseerd, vormen de kern van het CORA processenhuis. Op deze pagina leggen we het gebruik van de CORA processjablonen uit waarmee tegelijkertijd de samenhang van het CORA kennismodel wordt toegepast. Ook lichten we toe welke figuren we nog meer toepassen in CORA zodra sprake is van een procesketen.

 • Ieder (bedrijfs- of werk-) proces wordt door een gebeurtenis gestart. Een gebeurtenis kan door een ander proces worden getriggerd (zoals een uitgevoerde inspectie) of door iets anders zoals een klantvraag.
 • Het bedrijfsproces is het middel om de te leveren dienst te realiseren waarvoor een specifieke gebeurtenis de aanleiding is. Het werkproces is het middel om de te leveren bedrijfsservice te leveren, waarvoor een specifieke gebeurtenis de trigger vormt.
  • CORA richt zich ook op de onderliggende werkprocessen waarmee bedrijfsservices worden gerealiseerd. Processtappen en handelingen zijn voor een referentiearchitectuur te gedetailleerd, maar kunnen wel in best-practice uitwerkingen terugkomen.
  • De referentieprocessen die in samenwerking met Aedes en CorpoNet worden uitgewerkt, zullen wel processtappen en handelingen bevatten. Deze nemen we natuurlijk over in CORA!
 • Zowel voor het 'uit te voeren' proces als voor de 'te leveren' dienst kunnen prestatie-indicatoren worden bepaald die meten hoe succesvol dit wordt uitgevoerd. Indien het de effectiviteit van het proces betreft, dan is sprake van de proces-indicator, indien het de kwaliteit van de te leveren dienst betreft, dan is sprake van een resultaat-indicator.


Voor het uitwerken van bedrijfsprocessen en de onderliggende werkprocessen hanteren we het CORA bedrijfsprocessjabloon:

In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten Dit is het bedrijfsobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt bewwerkt en waarbij data wordt geraadpleegd en bewerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject 1 Dit is het bedrijfsobject dat door betreffende processtap/-handeling wordt bewwerkt en waarbij data wordt geraadpleegd en bewerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject 2 In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's Dit is de proces-indicator die iets zegt over de de effectiviteit van werkproces 1 (Value) (werk)proces indicator Dit is de proces-indicator die iets zegt over de effectiviteit van het bedrijfsproces (Value) (bedrijfs)proces indicator Dit is de resultaat-indicator die iets zegt over de kwaliteit van de te leveren/de geleverde dienst. (Value) Resultaat-indicator (Dienst) Dit is de resultaat-indicator die iets zegt over de kwaliteit van de te leveren/de geleverde bedrijfsservice 1. (Value) Resultaat-indicator (Bedrijfsservice) In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan dit bedrijfsproces. (Assessment) Risico (bedrijfsproces niveau) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan werkproces 1. (Assessment) Risico (werkprocesniveau) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan deze te leveren/geleverde dienst (Assessment) Risico (te leveren dienst) Deze indicator geeft een beschrijving van een specifiek risico dat is verbonden aan deze te leveren/geleverde dienst (Assessment) Risico (te leveren bedrijfsservice) In deze baan worden de belangrijkste gegevensobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Gegevensobjecten Betreft een datagegeven van Bedrijfsobject 1 waarvan een (set van) kenmerk(en) als data worden geraadpleegd en bewerkt in betreffende processtap/-handeling voor het wijzigen van het betreffende bedrijfsobject en komt in applicatieservice A en B voor (DataObject) Data Object A Betreft een datagegeven van Bedrijfsobject 2 waarvan een (set van) kenmerk(en) als data worden geraadpleegd en bewerkt in betreffende processtap/-handeling voor het wijzigen van het betreffende bedrijfsobject en komt in applicatieservice B voor (DataObject) Data Object C Betreft een ander datagegeven van Bedrijfsobject 1 waarvan een (set van) kenmerk(en) als data worden geraadpleegd en bewerkt in betreffende processtap/-handeling voor het wijzigen van het betreffende bedrijfsobject en komt in applicatieservice A en B voor (DataObject) Data Object B In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Dit is de aanleiding om werkproces 1 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 1 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Y Dit is het proces dat binnen het bedrijf of de organisatie is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 1 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 2 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is de aanleiding om werkproces 2 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 2 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Z Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 1 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 1 wordt gestart (BusinessEvent) Gebeurtenis X1 Dit betreft de te leveren dienst 1 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 1 waarmee werkprocessen 1 en 2 uitgevoerd worden en waarvoor bedrijfsservices 1 en 2 nodig zijn om dienst 1 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 2 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 2 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 1 AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Dataobject C 'realiseert' Bedrijfsobject 2 RealizationRelationship TriggeringRelationship triggert werkproces 1 RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship AccessRelationship R RealizationRelationship realiseert AccessRelationship R TriggeringRelationship triggert werkproces 2 TriggeringRelationship triggert het bedrijfsproces Deze svg is op 11-03-2021 14:29:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:29:15 CET


Originele kleuren
Bron
   
   
   
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Figuur 1: CORA bedrijfsprocessjabloon
Sjabloon.jpgDe procesuitwerkingen van alle bedrijfsprocessen is (zonder de kleurstelling zoals die in figuur 1 is weergegeven) te vinden via de pagina CORA bedrijfsprocessen.

Procesketens

Bedrijfsprocessen kunnen conform het CORA kennismodel onderdeel uitmaken van één of meerdere procesketens.

 • Indien voor het leveren van de gevraagde dienst aan de externe klant door de woningcorporatie eerst interne diensten geleverd moeten worden, dan zijn daarvoor meerdere bedrijfsprocessen nodig en is sprake van een procesketen. De onderlinge samenhang is terug te vinden in het CORA kennismodel. De uitgewerkte procesketens vormen tezamen met de daarin te onderscheiden CORA bedrijfsprocessen en de onderliggende werkprocessen het CORA processenhuis.
 • Relevant in procesketens is zicht te krijgen of zicht te houden welke coherente verzameling competenties binnen (en soms buiten) de organisatie benodigd zijn voor het kwalitatief goed, tijdig en efficiënt kunnen (laten) leveren van diensten en/of bedrijfsservices aan de externe- en interne klant. Daarvoor introduceren we in CORA de zogenaamde (hoofd)bedrijfsfuncties. Ze hebben als voordeel dat ze stabiel zijn en een logisch verband hebben met applicatieservices.


Dit is de verzameling bedrijfsprocessen die nodig zijn om verschillende intern te leveren diensten ter ealiseren om uiteindelijk de externe klant de gevraagde dienst te kunnen leveren behorende bij het product dat de extrene klant van de woningcorporatie heeft afgenomen. (BusinessProcess) Procesketen Is de hoofdbedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van de dienst met behulp van het bedrijfsproces (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Is de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van bedrijfsservice 1 met behulp van werkproces 1 in applicatieservice A (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie A Dit is het proces dat binnen het bedrijf of de organisatie is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 2 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 2 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 2 Dit is de aanleiding om werkproces 2 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 2 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Z Dit is de aanleiding om werkproces 1 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 1 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Y Is de bedrijfsfunctie van een ketenpartner van de woningcorporatie die verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en daarmee dienst 2 levert aan de woningcorporatie (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie C Dit is een bedrijfsprocees van een ander bedrijf of de organisatie dat is ingericht om de gevraagde dienst 2 te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant van het eigen bedrijf. De door die organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. Ook dit proces bestaat uit één of meerdere werkprocessen. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 2 Dit is een werkproces dat onderdeel is van bedrijfsproces 2. Daarmee wordt dienst 2 gerealiseert. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 3 Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 2 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 2 (in dit geval door een ketenpartner van de woningcorporatie) wordt gerealiseerd met behulp van werkproces 3. Gebeurtenis X3 is in dit schema het gevolg van de realisatie van bedrijfsservice 1. Oftewel bedrijfsservice 1 initieert gebeurtenis X3 waardoor Bedrijfsproces 2 wordt gestart. (BusinessEvent) Gebeurtenis X3 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en die nodig is om dienst 2 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 3 ArchiMateNote Legenda: ArchiMateNote Bedrijfsfunctie woningcorporatie ArchiMateNote Bedrijfsfunctie ketenpartner woningcorporatie RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship triggert werkproces 2 TriggeringRelationship triggert werkproces 1 RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 2 Deze svg is op 11-03-2021 14:29:16 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:29:16 CET


Originele kleuren
Bron
   
   
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Figuur 2: Procesketen met bedrijfsfuncties

Omdat procesketens meerdere bedrijfsfuncties raken, is een analyse van de relevante bedrijfsfunctie in de procesketen van belang. Met figuur 2 hebben we een view ontwikkeld waarop we procesketens primair ontwerpen. De bedrijfsfuncties zijn horizontaal weergegeven en de werkprocessen zijn eveneens per bedrijfproces horizontaal weergegeven


Product X bevat een tweetal diensten, dienst 1 te leveren door de woningcorporatie (Bedrijfsfunctie A) en dienst 2 te leveren door de ketenpartner van de woningcorporatie (bedrijfsfunctie C) (Product) Product X Dit betreft de te leveren dienst 1 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 1 waarmee werkprocessen 1 en 2 uitgevoerd worden en waarvoor bedrijfsservices 1 en 2 nodig zijn om dienst 1 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 2 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 2 Dit betreft de te leveren dienst 2 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 2 waarmee werkprocessen 3 uitgevoerd wordt en waarvoor bedrijfsservices 3 nodig is om dienst 2 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 2 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en die nodig is om dienst 2 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 3 Dit is het proces dat binnen het bedrijf of de organisatie is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 2 Dit is de aanleiding om werkproces 2 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 2 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Z Dit is de aanleiding om werkproces 1 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 1 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Y Dit is een bedrijfsprocees van een ander bedrijf of de organisatie dat is ingericht om de gevraagde dienst 2 te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant van het eigen bedrijf. De door die organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. Ook dit proces bestaat uit één of meerdere werkprocessen. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 2 Dit is een werkproces dat onderdeel is van bedrijfsproces 2. Daarmee wordt dienst 2 gerealiseert. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 3 Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 2 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 2 (in dit geval door een ketenpartner van de woningcorporatie) wordt gerealiseerd met behulp van werkproces 3. Gebeurtenis X3 is in dit schema het gevolg van de realisatie van bedrijfsservice 1. Oftewel bedrijfsservice 1 initieert gebeurtenis X3 waardoor Bedrijfsproces 2 wordt gestart. (BusinessEvent) Gebeurtenis X3 RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship triggert werkproces 2 TriggeringRelationship triggert werkproces 1 RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 2 Deze svg is op 11-03-2021 14:29:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:29:17 CET


Originele kleuren
Bron
   
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Figuur 3: Producten en diensten in de procesketen

Vervolgens tonen we in figuur 3 de samenhang van producten en (intern en externe) diensten die door betreffende procesketen (kunnen) worden geleverd. Als we hier ook de bedrijfsfuncties in opnemen, wordt het een onleesbare figuur. Daarom laten we de bedrijfsfuncties hierin achterwege, maar publiceren deze wel in combinatie met figuur 2.


Referentieprocessen

In samenwerking tussen Aedes en CorpoNet worden bedrijfsprocessen uitgewerkt als referentieproces. Deze worden uitgewerkt inclusief processtappen. Zodra een referentieproces uit de samenwerking beschikbaar komt, nemen we die natuurlijk op in CORA. Voor het uitwerken van procesketens inclusief de benodigde bedrijfsfuncties gebruiken we het CORA procesketensjabloon met bedrijfsfuncties:

ArchiMateNote Legenda: Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 2 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 2 (in dit geval door een ketenpartner van de woningcorporatie) wordt gerealiseerd met behulp van werkproces 3. Gebeurtenis X3 is in dit schema het gevolg van de realisatie van bedrijfsservice 1. Oftewel bedrijfsservice 1 initieert gebeurtenis X3 waardoor Bedrijfsproces 2 wordt gestart. (BusinessEvent) Gebeurtenis X3 Dit betreft de te leveren dienst 2 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 2 waarmee werkprocessen 3 uitgevoerd wordt en waarvoor bedrijfsservices 3 nodig is om dienst 2 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 2 ArchiMateNote Bedrijfsfunctie woningcorporatie Dit is de aanleiding om werkproces 2 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 2 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Z ArchiMateNote Bedrijfsfunctie ketenpartner woningcorporatie Dit betreft de te leveren dienst 1 die gerealiseerd wordt door bedrijfsproces 1 waarmee werkprocessen 1 en 2 uitgevoerd worden en waarvoor bedrijfsservices 1 en 2 nodig zijn om dienst 1 feitelijk te kunnen leveren (BusinessService) Dienst 1 Dit is de aanleiding om werkproces 1 te starten om daarmee de benodigde bedrijfsservice 1 te realiseren (BusinessEvent) Gebeurtenis Y Dit is de verzameling bedrijfsprocessen die nodig zijn om verschillende intern te leveren diensten ter ealiseren om uiteindelijk de externe klant de gevraagde dienst te kunnen leveren behorende bij het product dat de extrene klant van de woningcorporatie heeft afgenomen. (BusinessProcess) Procesketen Is de hoofdbedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van de dienst met behulp van het bedrijfsproces (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Is de bedrijfsfunctie die verantwoordelijk is voor het leveren van bedrijfsservice 1 met behulp van werkproces 1 in applicatieservice A (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie A Dit is het proces dat binnen het bedrijf of de organisatie is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 1 Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 1 of 'deeldienst 1' te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 1 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is het werkproces dat nodig is om de benodigde bedrijfsservice 2 of 'deeldienst' 2 te realiseren om de uiteindelijk te leveren dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 2 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Is de bedrijfsfunctie van een ketenpartner van de woningcorporatie die verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en daarmee dienst 2 levert aan de woningcorporatie (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie C Dit is een bedrijfsprocees van een ander bedrijf of de organisatie dat is ingericht om de gevraagde dienst 2 te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant van het eigen bedrijf. De door die organisatie toegewezen hoofdbedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. Ook dit proces bestaat uit één of meerdere werkprocessen. (BusinessProcess) Bedrijfsproces 2 Dit is een werkproces dat onderdeel is van bedrijfsproces 2. Daarmee wordt dienst 2 gerealiseert. De door de organisatie toegewezen bedrijfsfunctie beschikt over de hiervoor benodigde coherente verzameling competenties. (BusinessProcess) Werkproces 3 Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een processtap (bestaande uit enkele samenhandende handelingen) die met andere samenhangende processtappen een werkproces vormen. (BusinessProcess) Processtap Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 1 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 1 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 2 als onderdeel van bedrijfsproces 1 en die nodig is om dienst 1 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 2 Dit is een zogenaamde 'deeldienst' die gerealiseerd wordt met behulp van werkproces 3 als onderdeel van bedrijfsproces 2 en die nodig is om dienst 2 aan de klant te kunnen leveren (BusinessService) Bedrijfsservice 3 Dit is de aanleiding om de gevraagde Dienst 1 te gaan realiseren waarvoor het betreffende bedrijfsproces 1 wordt gestart (BusinessEvent) Gebeurtenis X1 TriggeringRelationship triggert bedrijfsproces 2 TriggeringRelationship triggert werkproces 2 TriggeringRelationship triggert werkproces 1 RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship TriggeringRelationship triggert het bedrijfsproces Deze svg is op 11-03-2021 14:29:17 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:29:17 CET


Originele kleuren
Bron
   
   
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Figuur 4: CORA procesketensjabloon met bedrijfsfuncties
Sjabloon 4.jpg
CORA elementen per processjabloon/figuur weergave procesketen

Tabel 1: Overzicht CORA elementen [rij] per processjabloon respectievelijk figuur weergave [kolom]

CORA bedrijfsprocessjabloon Figuur weergave 'Procesketen met bedrijfsfuncties' Figuur weergave 'Producten en diensten in de procesketen' CORA procesketensjabloon met bedrijfsfuncties
Risico-indicator(en) X _ _ _
Proces-indicator(en) X _ _ _
Resultaat-indicator(en) X _ _ _
Bedrijfsproces(sen) X X X X
Werkproces(sen) X X X X
Processtap(pen)[1] X _ _ X
Gebeurtenis(sen) X X X X
(Hoofd)bedrijfsfunctie(s) _ X _ X
Product(en) X _ X _
Dienst(en) X _ X X
Bedrijfsservice(s) X X X X
Bedrijfsobjecten X _ _ _
Gegevensobject(en) X _ _ _Schrijfwijze CORA sjablonen

Voor het toepassen van het CORAsjablonen is voorts de schrijfwijze relevant van:

Sjabloon 2.jpg
 • actoren met een rol: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
 • bedrijfsfuncties: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
 • bedrijfsprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een meervoudig zelfstandig naamwoord
 • bedrijfsservice: bij voorkeur één enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord in de voltooid verleden tijd
 • dienst: bij voorkeur één enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord in de voltooid verleden tijd
 • hoofdbedrijfsfuncties: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
 • product: altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord
 • werkprocessen: altijd een werkwoord gevolgd door een enkelvoudig zelfstandig naamwoordIn Kennismodel

Het thema CORA processjabloon past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA processjabloon:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een (interne) klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice (vrij vertaald gebruikersfunctie) is functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een werkproces en bedient hiermee een bedrijfsfunctie. (ApplicationService) Applicatieservice Een bedrijfsobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Bedrijfsobjecten-domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een deeldienst realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak (VERA) Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is een verzameling van diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel een dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een gegevensobjecten-domein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensobjecten-domein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject (VERA) Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een zaaktype is een generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. (BusinessObject) Zaaktype Een risico-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare ... (Value) Risico-indicator AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient AccessRelationship W TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship bestaat uit AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship verantwoordelijk voor CompositionRelationship Onderdeel van AggregationRelationship clustert AssociationRelationship gekoppeld aan RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 14:21:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:21:31 CET


Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
   
   
Rollenmodel
   
   
Dienstenmodel
   
   
Productenmodel
   
   
Producten en diensten model
   
   
CORA producten en dienstenmodel
   
   
Informatiefunctiemodel
   
   
Applicatiemodel
   
   
CORA processjabloon
   
   
Applicatielaag en services
   
   
BIM
   
   
Bedrijfsfunctiemodel
   
   
Organisatie
   
   
Werkprocesmodel
   
   
Thema procesketen
   
   
Informatiemodel
   
   
Gegevenshuishouding
   
   
CORA procesmodel
   
   
Sturingsmodel
   
   
Bedrijfsprocesmodel
   
   
RCF
   
   
Bedrijfsservicesmodel
   
   
Status
   
   
Prestatiemeting
   
   
Zaakgericht werken
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
   Logo CORA.png

 1. Geldt alleen voor de uitgewerkte referentieprocessen