CORA eerdere versies kennismodel

(Doorverwezen vanaf CORA eerdere versies kennismodel)
Logo CORA.png

Kennismodel 1.0

Met kennismodel 1.0 is het fundament gelegd voor CORA 4.0. Ten opzichte van CORA 3 zijn verschillende elementtypen herzien of toegevoegd.

Kennismodel 1.0.jpg


De belangrijkste wijzigingen betreffen:Kennismodel 1.1

Kennismodel 1.1.jpg


Kennismodel 1.1 onderscheid zich door:Kennismodel 1.2

Kennismodel 1.2.jpg


Kennismodel 1.2 onderscheid zich door:

  • De definitie van procesketen is verruimd door 'organisatieonderdelen' toe te voegen.
  • 'Applicatie component' , 'Applicatie functie' en 'Integratiefunctie' nemen we niet meer op in het CORA kennismodel, lees hiervoor de toelichting CORA applicatielaag en servicesKennismodel 1.3

Kennismodel 1.3.jpg


Kennismodel 1.3 onderscheid zich door:

  • De definitie van het element risico
  • Het element Risico-indicator is toegevoegd om aan te geven waar die op het kennismodel aansluit, maar wordt in CORA niet verder uitgewerkt.Kennismodel 1.4

Kennismodel 1.4.jpg


Kennismodel 1.4 onderscheid zich door:

  • Applicatiefuncties waarvan we in CORA volstaan met het definiëren en positioneren in het CORA kennismodel. Hoe de vertaling naar de algehele applicatielaag zich verhoudt, kun je in het thema CORA applicatielaag en services lezen.
  • Applicatieservice waarmee een begin is gemaakt met het opstellen van een nieuw CORA Applicatieservicemodel;
  • Informatieobject waarmee een begin is gemaakt met het opstellen van een nieuw CORA Informatieobjectenmodel;
  • Processtappen zijn onderdeel geworden van CORA omdat het belang daarvan voor de digitalisering essentieel blijkt te zijn. Processtappen kunnen immers een nieuwe gebeurtenis bewerkstelligen waardoor een ander werkproces wordt gestart;
  • Risico-indicator is aangescherpt tot Kritische risico-indicator en voorzien van een definitie en toelichting.
  • Stuurscenario als nieuw elementtype dat kenmerken vertoont van een procesketen maar het niet is. Procesketens zijn namelijk expliciet gericht op het leveren van een gevraagde dienst aan een klant terwijl een stuurscenario een logische verzameling processen betreft waarop een woningcorporatie integraal wenst te sturen.

Logo CORA.png