CORA eerdere versies kennismodel

Met kennismodel 1.0 is het fundament gelegd voor CORA 4.0. Dit uit zich in het nadrukkelijk onderscheiden van producten en diensten waardoor een logische compositie van bedrijfs- en werkprocessen is af te leiden. Daarnaast zijn de relaties gelegd met de bedrijfsobjecten en de dataobjecten in VERA én de prestatieindicatoren welke zijn opgebouwd uit kengetallen. Ook zijn bedrijfsfuncties voor het eerst in CORA gepositioneerd.

Kennismodel 1.0.PNG

Kennismodel 1.1 onderscheid zich door toevoeging van hoofdbedrijfsfunctie waardoor de decompositie van producten en diensten, doorvertaald wordt naar hoofdbedrijfsfuncties en bedrijfsfuncties in samenhang met bedrijfsprocessen en werkprocessen.

Kennismodel 1.1.pngLogo CORA.png