CORA Procesketens en Stuurscenario's

CORA maakt onderscheid tussen procesketens en stuurscenario's, zie voor meer uitleg hierover inleiding CORA procesketens en stuurscenario's:

Referentie
Prototype

Sommige procesketens en stuurscenario's zijn reeds beschikbaar als volledig uitgewerkt referentieproces, andere zijn 'slechts' uitgewerkt als prototype maar geven de essentie wel goed weer.


Uitgewerkte CORA Procesketens

Definitie: Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert.


In CORA zijn de volgende procesketens[1] beschikbaar:

Procesketen:ToelichtingStatusZie verder
AsbestsaneringDe keten van processen gericht op het inventariseren en saneren van asbest om de eenheid asbestvrij te maken.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/Asbestsanering
Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecomponentenDe keten van processen waarin nieuwe servicecomponenten worden bepaald, vastgesteld en ingekocht.Referentieproceshttps://cora.wikixl.nl/index.php/Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten
Coördineren planmatig onderhoudDe keten van processen waarin planmatigonderhoud wordt aanbesteed, gecoördineerd en gerealiseerd inclusief bewonersbegeleiding.Referentieproceshttps://cora.wikixl.nl/index.php/Planmatig onderhoud inclusief (M)JOB
IncassoKeten van processen primair gericht op het inlopen van betalingsachterstanden en indien niet mogelijk het beeindigen van de overeenkomst met de klant.Referentieproceshttps://cora.wikixl.nl/index.php/Incasso
Jaarcyclus Algemene Ledenvergadering VvEDe keten van processen ter voorbereiding van - , deelname aan - en het leiden van de jaarlijkse VvE-vergadering inclusief de terugkoppeling naar de beheerafdelingen van de woningcorporatie met betrekkening tot besluiten van de VvE.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/Jaarcyclus Algemene Ledenvergadering VvE
Leveren, afrekenen en managen contract servicecomponentenDe keten waarin de verrekening van (ook door derden) geleverde services aan huurders wordt gerealiseerd.Referentieproceshttps://cora.wikixl.nl/index.php/Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten
Meerjaren onderhoudsbegroting en conditiemetingDe keten van processen waarin periodiek de (M)JOB wordt geactualiseerd inclusief conditiemeting.Referentieproceshttps://cora.wikixl.nl/index.php/Planmatig onderhoud inclusief (M)JOB
Ontwikkelen en opleveren vastgoedDe keten waarin de realisatie van vastgoed wordt gerealiseerd en overgedragen aan de beheerder van betreffend vastgoed.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/(Her)ontwikkelen en opleveren vastgoed
Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen vastgoedDe keten van processen benodigd voor het nieuw in exploitatie nemen respectievelijk het wijzigen van de exploitatie van vastgoed.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen van vastgoed
Periodieke huurverhogingDe keten van processen gericht op het bepalen en administratief verwerken van de periodieke huurverhoging inclusief de aanzegging naar de huurder.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/Periodieke huurverhoging
ReparatieonderhoudDe keten van processen gericht op het realiseren van reparatieonderhoud inclusief het informeren van de klant.Referentieproceshttps://cora.wikixl.nl/index.php/Reparatieonderhoud
Splitsen en verkopen vastgoedDe keten van processen gericht op het splitsen van vastgoed en het vervolgens verkopen van afzonderlijke appartementsrechten.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/Splitsen en verkopen vastgoed
Vernieuwen energielabelsDe keten van processen benodigd voor het genereren van een nieuwe energielabel.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/Vernieuwen energielabels


Uitgewerkte CORA Stuurscenario's

Definitie: Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt.


In CORA zijn de volgende stuurscenario's beschikbaar:

Stuurscenario:ToelichtingStatusZie verder
Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponentenDe verzameling processen van inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten inclusief managen inkoopcontract waarop de woningcorporatie integraal stuurt.Referentieproceshttps://cora.wikixl.nl/index.php/Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten
Planmatig onderhoud inclusief (M)JOBDe verzameling van planmatig onderhoudsprocessen waarop de woningcorporatie integraal stuurt.Referentieproceshttps://cora.wikixl.nl/index.php/Planmatig onderhoud inclusief (M)JOB
VerhuurmutatieDe verzameling van verhuur- en mutatieonderhoudsprocessen waarop de woningcorporatie integraal stuurt.Referentieproceshttps://cora.wikixl.nl/index.php/Verhuurmutatie
Voeren AssetsadministratieDe keten van processen benodigd voor het in- en uit- exploitatie nemen van vastgoed respectievelijk het wijzigen van de exploitatie van vastgoed inclusief de verschillende gebeurtenissen en de bijbehorende processen.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/Voeren Assetsadministratie
Wederverkoop appartementsrechtenDe verzameling processen van terugkoop t/m verkoop van een verkoopbare eenheid waarop de woningcorporatie integraal stuurt.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/Wederverkoop appartementsrechten
Wederverkoop eenhedenDe verzameling processen van terugkoop t/m verkoop van een verkoopbare eenheid (desgewenst incl. erfpachtuitgifte van perceel waarop de eenheid staat) waarop de woningcorporatie integraal stuurt.Prototypehttps://cora.wikixl.nl/index.php/Wederverkoop eenheden


Logo CORA.png

CORA is een product van CorpoNet en is onderdeel van de NORA familie


  1. Sommige procesketens zijn uitgewerkt als onderdeel van een stuurscenario.