Architectuur frameworks

VERA&CORA logo.png

CORA en VERA in de context van TOGAF

In de IT architectuur zijn verschillende frameworks ontwikkeld. Een daarvan is TOGAF waarin nadrukkelijk de gedachte van referentiemateriaal en industriestandaarden is opgenomen. Zo zijn CORA en VERA te positioneren in het 'architecture continuum' als de industriestandaard (the industry architecture) voor de Nederlandse sector van woningcorporaties.


Figuur 1: Positionering industriestandaard volgens TOGAF


Meer uitleg over industriestandaarden volgens TOGAF is te vinden via deze link


Hoe CORA als de referentie respectievelijk VERA als de standaard voor de sector ten opzichte van de bedrijfsspecifieke architecture repository is te positioneren volgens TOGAF, is te zien in figuur 2:

Figuur 2: Positionering van CORA als extern referentiemodel en VERA als externe standaard volgens TOGAF


Meer uitleg over de 'architecture repository' volgens TOGAF is te vinden via deze linkVERA&CORA logo.png

CORA is een product van CorpoNet en is onderdeel van de NORA familie